Bosnegers of boslandcreolen


images 4De bosnegers zijn nakomelingen van de weggevluchte slaven van de plantages.
Na de afschaffing van de slavernij konden zij zelf hun woonplaats kiezen. Hierdoor
ontstonden door samensmelting nieuwe stammen.

Creolen
Na de afschaffing van de slavernij in 1863 zijn veel ex-slaven nog 10 jaar tegen
brtaling onder staatstoezicht op de plantages blijven werken. Na afloop van deze
periode zijn velen van hen naar de stad getrokken. Zij worden ook wel (stads)creolen genoemd. Veel creolen wonen tegenwoordig nog steeds in en nabij de stad Paramaribo.