Bevolking

Als gevolg van de gevoerde koloniale arbeidspolitiek tot instandhouding van de plantagelandbouw,
vertoont de bevolking een grote verscheidenheid aan culturen. Sinds de laatste tellingen wonen er
ongeveer 435.000 mensen in Suriname, verdeeld over een mix van bevolkingsgroepen als Indianen,
Bosnegers, Chinezen, Creolen, Europeanen, Indiers, Brazilianen, Libanezen en Javanen. De bevolking
is geconcentreerd in de kuststreek, waar circa de helft in een straal van 35 kilometer rondom Paramaribo
woont. De resterende bevolking woont in kleine nederzettingen langs de kust en langs de rivieren.