Artikelindex

De Republiek Suriname is een klein land in Zuid-Amerika, gelegen aan de Noord-oost kust van dit continent. Om een idee te krijgen van de grootte: de oppervlakte van dit land is ongeveer vijf keer zoveel als die van Nederland. Suriname is de middelste van de drie Guyana's. De hoofdstad is Paramaribo, dat is afgeleid van het woord Parmurbo. De naam Suriname is afgeleid van de Surinen, een Indianenstam, die heeft geleefd in het gebied, dat tegenwoordig bekend is als Guyana en Suriname.


 

Suriname is op dinsdag 25 november 1975 onafhankelijk geworden. In de tijd daarvoor is Suriname een kolonie van Nederland geweest. Een gevolg hiervan, dat tot op de dag van vandaag merkbaar is, is dat het Nederlands de officiële voertaal van Suriname is.
Suriname heeft een kleine bevolking van 407.000 mensen. In een stad als Rotterdam wonen nog meer mensen dan in heel Suriname.
Het grootste deel van de Surinaamse bevolking woont in de hoofdstad Paramaribo. Suriname heeft een oppervlakte van 163.820 vierkante kilometer, wat ongeveer gelijk is aan 63.775 vierkante mijl.
Suriname grenst in het zuiden aan Brazilië. Ten westen van Suriname ligt het lang Guyana, dat een kolonie is geweest van Groot Brittannië.
Het oostelijke buurland van Suriname is Frans Guyana, dat op dit moment nog steeds een kolonie is van Frankrijk.
Ten noorden van Suriname ligt de grote Atlantische Oceaan. Suriname ligt op het noordelijk halfrond. Paramaribo ligt op 6 graden noorderbreedte en op 55 graden westerlengte.
De Surinaamse bevolking bestaat uit mensen met verschillende interesses en achtergronden.
De oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent, de Indianen, wonen nog steeds op het Surinaamse grondgebied.
Er leven verschillende Indianenstammen in Suriname. Elk van deze stammen heeft een eigen geschiedenis. Verder wonen er Negers (Creolen), Hindustanen, Chinezen, Javanen, Joden, Nederlanders, andere Europeanen, Libiërs en nog andere nationaliteiten, waarvan het te ver doorvoert om die hier allemaal op te noemen.
Het is iets positiefs, dat de bewoners van dit land, die verschillende achtergronden hebben, goed met elkaar kunnen opschieten.
Uiteraard hebben deze mensen verschillende religies. Er zijn veel Christenen, Moslims en Hindoe's in Suriname.
Daarnaast zijn er mensen, die tot andere kleinere geloofsgroeperingen horen. Al deze mensen met een verschillende geloofsopvatting hebben geleerd om op een juiste manier met elkaar om te gaan.
Zo staan er bijvoorbeeld een Christelijke kerk en een Synagoge vlak naast elkaar in Paramaribo en heeft dit nooit tot problemen en-/of conflicten geleid.
Het spreekt voor zich, dat er in Suriname heel veel verschillende talen worden gesproken, maar bijna iedereen in Suriname kan op zijn minst een beetje Nederlands spreken, daar Nederlands de voertaal in Suriname is.
Er is ook een Surinaamse taal, het Sranang Tongo. Deze taal is ontstaan, doordat de verschillende talen van al de bevolkingsgroepen met elkaar werden vermengd.
De Surinaamse taal heeft Nederlandse, Engelse, Spaanse, Franse en Portugese woorden in zich. Sommige woorden komen uit Afrikaanse talen, die werden gesproken door de negers, die als slaven uit Afrika zijn gehaald.
Het blijkt, dat de meeste slaven zijn gehaald uit het gebied, dat tegenwoordig Ghana heet. Ook is de Surinaamse taal beïnvloed door de andere bevolkingsgroepen.
De Nederlandse invloed kan nog steeds opgemerkt worden in Suriname. Suriname heeft, net zoals andere vroegere kolonies van Nederland, dorpen en plaatsen net Nederlandse namen zoals Nieuw Amsterdam, Utrecht, Groningen, Alkmaar, Wageningen, Dordrecht, Uitkijk, Domburg, Boxtel, Berg en dal, Tafelberg, Waterloo, Bloemendaal (Een wijk in Paramaribo), Fort Zeelandia (het vroegere fort in Paramaribo, tegenwoordig een museum), Zanderij (Waar de internationale luchthaven Johan A. Pengel is gesitueerd, ongeveer 45 kilometer of 28 mijl ten zuiden van Paramaribo) en Lelydorp, genoemd naar de Nederlandse ingenieur Cornelis Lely, die grote inpolderings projecten zoals de Flevoland Polder en de Afsluitdijk, die de toenmalige Zuiderzee heeft afgesloten, zodat het IJsselmeer is geworden, heeft geleid.

Bij het wandelen door de straten van Paramaribo vallen de typisch Nederlandse straatnamen zoals de Gravenstraat, Heiligenweg, Jodenbreestraat, Maagdenstraat, Klipstenenstraat, Keizerstraat, Heerenstraat, Kerkplein, Domineestraat, Soldatenstraat, Weidestraat, Zwartehovenbrugstraat, Van't Hogerhuysstraat, Steenbakkerijstraat, Prins Hendrikstraat, Julianastraat, Regentessetraat, Oranjelaan, Kleine Waterstraat, Burenstraat, Onafhankelijkheidsplein, en als laatste maar zeker niet de minste de Waterkant aan de oever Suriname rivier in Paramaribo, op.
De Waterkant is verreweg de meest bekende straat van Suriname.

Het enige opmerkelijke is, dat er in Suriname aan de linkerkant van de weg wordt gereden. Ja.... Suriname heeft links verkeer, terwijl Nederland rechts verkeer heeft. Een logische verklaring hiervoor kan gevonden worden in de Surinaamse geschiedenis.
Het grootste deel van de koloniale tijd is Suriname in het bezit van Nederland geweest, maar er zijn ook tijden geweest, dat de Engelsen het voor het zeggen hadden.
Zoals bij velen bekent, wordt er in Groot Brittannië aan de linkerkant van de weg gereden. Gedurende één van de Engelse periode is men begonnen om wegen aan te leggen in Suriname en zodoende aan de infrastructuur te gaan werken.
Nadat de Britten het land hadden verlaten is hun invloed op dit gebied gebleven, omdat men in Suriname al helemaal ingeburgerd was met de manier van rijden.
Het zou te moeilijk zijn geweest om dit te veranderen. In Suriname rijdt men dus net zoals in andere landen, die door de Engelsen zijn beïnvloed aan de linkerkant van de weg.
Suriname is geen rijk land. De munt eenheid is de Surinaamse Gulden. Als een gevolg van de slechte economische situatie in Suriname is de munt behoorlijk gedevalueerd en is deze heel weinig waard.
In het begin van de jaren '80 van de vorige eeuw was een Surinaamse gulden ongeveer twee Nederlandse guldens waard.
Anno 2000 is een Surinaamse gulden nog minder dan een Nederlandse cent waard. Desondanks moeten we blijven geloven, dat Suriname betere tijden zal kennen.
Suriname is een land met heel veel potentie en in de toekomst zullen de mogelijkheden goed benut worden.
De Surinaamse Districten
De meeste mensen in Suriname wonen in de hoofdstad Paramaribo. Het noordelijke deel van het land is het deel, dat het meest ontwikkeld is en dus ook het deel met de beste infrastructuur.
Alle steden liggen in het Noorden van het land. In de andere delen van het land zijn er een aantal nederzettingen.
Toen Suriname nog niet zo lang was ontdekt en het in het bezit was van de Nederlanders was het land heel wat kleiner dan het nu is.
Om een idee te krijgen: Slechts de eerste 100 kilometer landinwaarts vanaf de Surinaamse kust behoorde tot Suriname. Het land erachter was Portugees bezit en zou hedendaags tot Brazilië hebben behoord als de Portugezen het grondgebied ten noorden van het 'Guyanese hoogland', dat een berggebied is, niet hadden weggegeven aan de Guyana's.
Hierdoor hebben Guyana, het voormalige Brits Guyana, Suriname, dat vroeger Nederlands Guyana heette, en Frans Guyana, de omvang, die ze hedendaags hebben.

Wat in Nederland een provincie wordt genoemd, wordt in Suriname als district gezien. Hier is een lijst van de 10 Surinaamse districten met hun hoofdsteden of hoofdplaatsen:
District / Provincie Hoofdstad (-plaats)
1.Paramaribo Paramaribo
2.Wanica Lelydorp
3.Commewijne Nieuw Amsterdam
4.Marowijne Albina
5.Para Onverwacht
6.Brokopondo Brokopondo
7.Saramacca Groningen
8.Coronie Totness
9.Nickerie Nieuw Nickerie
10.Sipaliwini Sipaliwini
De Republiek Suriname is een klein land in Zuid-Amerika, gelegen aan de Noord-oost kust van dit continent.
Om een idee te krijgen van de grootte: de oppervlakte van dit land is ongeveer vijf keer zoveel als die van Nederland.
Suriname is de middelste van de drie Guyana's. De hoofdstad is Paramaribo, dat is afgeleid van het woord Parmurbo.
De naam Suriname is afgeleid van de Surinen, een Indianenstam, die heeft geleefd in het gebied, dat tegenwoordig bekend is als Guyana en Suriname.
Suriname is op dinsdag 25 november 1975 onafhankelijk geworden. In de tijd daarvoor is Suriname een kolonie van Nederland geweest.
Een gevolg hiervan, dat tot op de dag van vandaag merkbaar is, is dat het Nederlands de officiële voertaal van Suriname is.